Ejerforeningen

Ejerforeningen

Frederiksberg Allé 45 - Henrik Ibsens Vej 1

 

 

Ejerforeningen "Frederiksberg Allé 45 - Henrik Ibsens Vej 1" har til huse i en bevaringsværdig hjørne ejendom fra 1899, der vender ud mod Frederiksberg Allé of Henrik Ibsens Vej.

Foreningen har 22 medlemmer og ejendommens 23 lejligheder fordeler sig på følgende måde: 19 lejligheder til beboelse, som alle er ejerlejligheder. Af disse bor de respektive ejere i de 17 (og 2 ejerlejligheder er udlejet). Der er 4 lejligheder til erhverv, hvoraf 3 er lejet ud.

 

Menu

Bestyrelsen har på denne hjemmeside samlet informationer vedr. ejendommen og ejerforeningen, der har til hensigt at sikre, at vores ejendom bliver ved med at være et pragtfulde sted at bo.

På denne bestyrelsens side finder du udover referater fra de seneste generalsamlinger og bestyrelsesmøder også kontaktinfo til bestyrelsens medlemmer og administrator. Endvidere findes et separat afsnit med nyheder til ejendommens beboere.

 

På siden Ejendommens Drift finder du praktiske informationer om ejendommen, herunder kontaktinformation på ejen-dommens håndværkere.

 

Vedtægterne og Husorden er det grundlag, vores ejerforening bygger på, men i hverdagen er det i vores husorden, du kan finde svar på de fleste spørgsmål af praktisk og adfærdsmæssig karakter.

 

Husorden og skilteregulativ er nu samlet i ét dokument, og indeholder fortsat de fælles adfærdsregler som bestyrelsen har fastsat for beboere og gæster.

 

Det er også vigtigt at holde fast i Historien for ejendommen, og derfor sætter bestyrelsen pris på jeres hjælp til at samle materiale, der vedrører ejendommens historie, som protokoller, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, billeder og de gode historier.

 

Hvis du har gode idéer til at gøre hjemme-siden mere levende, så kontakt

webmaster@frederiksbergalle45.dk

 

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen, der blev valgt på den ordinære generalforsamling i maj 2017, har fem medlemmer.

  • Claude Cohr Lützen, formand

Tlf. +45 20 91 67 97

E-mail: 312cl@apoteket.dk

  • Niels Niels Ammitzbøll, næstformand

Tlf. +45 28 54 29 01

E-mail: nielslfc@yahoo.com

 

  • Klavs Ravn Gydesen,

Tlf. +45 23 66 15 01

E-mail: krgydesen@gmail.com

  • Hanne Kjær-Kristoffersen,

Tlf. +45 21 69 56 95

E-mail: hannekk@gmail.com

 

  • Finn Boilesen Guldbæk,

Tlf. +45 25 42 18 25

E-mail: guldbaek@mail.dk

 

Administrator

 

  • Administrator varetager det daglige arbejder i forhold til Ejerlighedsforeningen.

 

  • Advokat John Lademann

Tolbodgade 19 B

1253 København K

Tlf. 33 14 51 00

Fax 33 14 14 49

E-mail: john@advokatkontoret.net